Aanvragen ondersteuning

Heeft u of uw naaste met dementie ondersteuning of intensieve zorg nodig? Zolang mensen met dementie nog thuiswonen, maken ze mogelijk aanspraak op ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Hiervoor kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

 

Mensen met dementie willen vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat dit ook kan. Volgens deze wet moet iedereen zo lang mogelijk aan de maatschappij kunnen meedoen. Hiervoor is wel goede hulp en ondersteuning nodig. Gemeenten voeren de Wmo uit en zijn dus verantwoordelijk voor het aanbieden van deze ondersteuning.

 

Voor wie is de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning is er voor mensen met dementie én voor hun mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen immers voor iemand met dementie zolang deze persoon nog thuis woont. Hoe beter de ondersteuning van mantelzorgers, hoe beter en langer zij voor hun naasten kunnen zorgen.

 

Vormen van ondersteuning

De gemeente bepaalt of u ondersteuning krijgt en welke vormen van ondersteuning u nodig heeft. U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente. Bij ondersteuning kunt u denken aan:

 

* Huishoudelijke hulp

* Dagbesteding

* Begeleiding en ondersteuning voor u en uw mantelzorger

* Een traplift, verhoogd toilet of een andere aanpassing aan uw woning.

* Een taxibus, taxikostenvergoeding of andere vervoersvoorzieningen

* Maaltijdservice